ZP/3/PN/2/16 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo nr ZMID-ZP.26.17.2016.MAS (43) z dnia 10.08.16 r., plik

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo nr ZMID-ZP.26.17.2016.MAS(57) z dnia 04.10.16 r. , plik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/3/PN/2/16
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
Wartość (limit) Postępowanie o wartości powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 30-05-2016
Data ogłoszenia 22-04-2016
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony