ZP/23/PN/15/15 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.

 

 

Nr postępowania ZP/23/PN/15/15
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.
Wartość (limit) Postępowanie o wartości powyżej 207 000 euro
Termin składania ofert 17-12-2015
Data ogłoszenia 15-10-2015
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony