Wymiana stolarki okiennej

Nr postępowania ZP/6/PN/5/20
Tytuł Wymiana stolarki okiennej w tym: Część 1: Wymiana części stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 4-16 nr 12, 14, 16 wraz z montażem nawiewników okiennych w każdym zestawie okiennym oraz robotami towarzyszącymi polegającymi m.in. na wykonaniu obróbek wnęk okiennych wewnątrz i na zewnątrz. Część 2: Wymiana części stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych w strefie oddziaływania hałasu z ulicy Kleszczowej w Warszawie wraz z montażem nawiewników okiennych w każdym pomieszczeniu oraz robotami towarzyszącymi polegającymi m.in. na wykonaniu obróbek wnęk okiennych wewnątrz i na zewnątrz.
Wartość (limit) Poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 350 000 euro
Termin składania ofert 03-09-2020
Data ogłoszenia 13-08-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony