Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego

 

Umowa - w zakresie części 3 - została zawarta w dniu 09.06.2020 r. z firmą Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp.  z o.o. BUDOWNICTWO sp. k. ul. Marywilska 38/40 z Warszawy , na kwotę brutto: 4.782.738,89 zł., termin zakończenia: 09.08.2021 r. 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:

część 1: budowa 2 wind w istniejących wieżycach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle.

część 2: budowa 4 wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

część 3: budowa 2 wind w istniejących wieżycach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA :

siwz, plik

formularz oferty z załącznikami, plik

wzór umowy z załącznikami, plik  oraz  warunki realizacji kontraktu, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

materiały przetargowe:

część 1: "Powiśle", plik

część 2: "ul. Wybrzeże Kościuszkowskie", plik

część 3: "ul. Solec", plik

pismo nr 3 z dnia 20.02.2020 r. (zmiana warunku oraz terminu składania i otwarcia ofert), plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.02.2020 r. , plik

pismo nr 6 z dnia 21.02.2020 r. , plik

pismo nr 7 z dnia 03.03.2020 r., plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2020 r. , plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (12.03.2020 r.) , plik

Pisma z 13.05.2020 roku:

1) część 1 - PKP Powiśle (pismo nr 16) - unieważnienie, plik

2) część 2 - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (pismo nr 18) - unieważnienie , plik

3) część 3 - ul. Solec (pismo nr 20) - wybór , plik

Nr postępowania ZP/14/PN/10/19
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego.
Wartość (limit) poniżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert 12-03-2020
Data ogłoszenia 17-02-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony