Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu i mienia

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

Istotne Warunki Zamówienia

IWZ, plik

załączniki do umowy (wzory książek) , plik oraz zasady organizacji i wykonywania obowiązków przez pracownika ochrony, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (02.12.2016 r. godz. 10:30), plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZMID-ZP.26.34.2016.MAS (7) z dnia 16.12.2016 r.), plik

Informacja o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/11/US/1/16
Tytuł Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie
Wartość (limit) poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert 02-12-2016
Data ogłoszenia 28-11-2016
Rodzaj Usługi
Tryb