Świadczenie usług w zakresie ochrony

Umowa została zawarta w dniu 11.12.2019 r. z  Agencja Ochrony Osób i Mienia „EGIDA” M.K.J. Rostkowscy Spółka Jawna,   na kwotę (brutto)219.900,00 zł.

 

 

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art.138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

Istotne Warunki Zamówienia:

IWZ, plik

Formularz oferty, plik

Wzór umowy, plik

załączniki do wzoru umowy, plik

Opis Przedmiotu Zamówienia, plik

 

Informacja z sesji otwarcia ofert, plik

 

Pismo (6) z 12.11.2019 r - rozstrzygnięcie postępowania, plik

 

 

Nr postępowania ZP/10/US/1/19
Tytuł Świadczenie usług w zakresie ochrony
Wartość (limit) poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert 21-10-2019
Data ogłoszenia 10-10-2019
Rodzaj Usługi
Tryb