Świadczenie usług w zakresie ochrony

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15 w Warszawie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

Istotne Warunki Zamówienia, plik

Opis Przedmiotu Zamówienia, plik

Wzór Umowy, plik

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (28.11.18 r.) , plik

Nr postępowania ZP/21/US/1/18
Tytuł Świadczenie usług w zakresie ochrony
Wartość (limit) poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert 28-11-2018
Data ogłoszenia 20-11-2018
Rodzaj Usługi
Tryb