Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.

 

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art.138o ustawy Pzp.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie (Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi ), plik 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

IWZ, plik

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami, plik

Oferta z załącznikami, plik

Wzór umowy, plik

załączniki do wzoru umowy, plik

Nr postępowania ZP/10/US/1/20
Tytuł Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.
Wartość (limit) Poniżej 750 000 Euro
Termin składania ofert 30-11-2020
Data ogłoszenia 20-11-2020
Rodzaj Usługi
Tryb