Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.

W dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą (konsorcjum firm) SELTIK Sp.  z o.o. z Warszawy; LIDER - Albert Czyżyk z Nasielska; SELTIK SECURITY z Warszawy, na kwotę brutto 252925,00 zł.

 

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert 30.11.2020 r.  godz. 10:30

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art.138o ustawy Pzp.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie (Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi ), plik 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

IWZ, plik

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami, plik

Oferta z załącznikami, plik

Wzór umowy, plik

załączniki do wzoru umowy, plik

PYTANIA, ODPOWIEDZI

1) pismo nr 2 z dnia 26.11.2020 r. (odpowiedzi), plik

2) pismo nr 3 z dnia 27.11.2020 r. (otwarcie ofert on-line) , plik 

Informacja z sesji otwarcia ofert , plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (poprawiono omyłkę pisarską) , plik

3) pismo nr 9 z dnia 21.12.2020 r. (wybór najkorzystniejszej oferty), plik

Nr postępowania ZP/10/US/1/20
Tytuł Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.
Wartość (limit) Poniżej 750 000 Euro
Termin składania ofert 30-11-2020
Data ogłoszenia 20-11-2020
Rodzaj Usługi
Tryb