Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert  12.02.2021 r.  godz. 13:00

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej - al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym Etap I - rozbudowa wiaduktów , w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik

Ogłoszenie zmian z 19.10.2020 r., plik  Ogłoszenie zmian,  opublikowane 23.10.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 29.10.2020 r., plik  Ogłoszenie zmian, opublikowane 03.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 05.11.2020 r., plik Ogłoszenie zmian, opublikowane 10.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 16.11.2020 r., plik  Ogłoszenie zmian, opublikowane 20.11.2020 r., plik

Ogłoszenie zmian z 03.12.2020 r., plik Ogłoszenie zmian, opublikowane 08.12.2020 r., plik

Ogłoszenie zmian z 21.12.2020 r., plik Ogłoszenie zmian, opublikowane 24.12.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 30.12.2020 r., plik Ogłoszenie zmian, opublikowane 04.01.2021 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 13.01.2021 r., plik  .Ogłoszenie zmian, opublikowane 18.01.2021 r., plik

Ogłoszenie zmian z 26.01.2021 r., plik . Ogłoszenie zmian, opublikowane 29.01.2021 r., plik

Ogłoszenie zmian z  2.02.2021 r., plik . Ogłoszenie zmian, opublikowane  5.02.2021 r., plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

formularz oferty z załącznikami, plik  

Jedz, plik

klucz publiczny, plik

wzór umowy z załącznikami, plik  oraz warunki realizacji kontraktu, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik  załączniki do opisu, plik

dokumentacja, plik

kosztorysy, plik

PYTANIA, ODPOWIEDZI 

1) pismo 1 z dnia 01.10.2020 r. , plik

2) pismo 2 z dnia 0.1.10.2020 r. , plik

3) pismo 3 z dnia 01.10.2020 r. , plik

4) pismo 4 z dnia 05.10.2020 r. , plik załączniki do pisma nr 4 , plik

5) pismo 5 z dnia 09.10.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

6) pismo 29 z dnia 26.10.2020 r. , plik

7) pismo 30 z dnia 29.10.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

8) pismo 31 z dnia 30.10.2020 r. plik

załączniki do pisma nr 31:- kosztorys branży teletechnicznej, plik; -wykaz planowanych inwestycji, plik ; -projekt budowlany, plik

9) pismo 32 z dnia 05.11.2020 r. , plik

10) pismo 33 z dnia 05.11.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

11) pismo 34 z dnia 12.11.2020 r. , plik załączniki do pisma nr 34, plik

12) pismo 35 z dnia 13.11.2020 r. , plik załączniki do pisma nr 35, plik

13) pismo 36 z dnia 16.11.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

14) pismo 37 z dnia 20.11.2020 r. , plik załączniki do pisma nr 37 , plik

15) pismo 38 z dnia 01.12.2020 r., plik załączniki do pisma nr 38 , plik

16) pismo 39 z dnia 03.12.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

17) pismo 40 z dnia 07.12.2020 r,, plik   (wersja edytowalna zestawienia, plik) załączniki do pisma nr 40, plik

18) pismo 41 z dnia 14.12.2020 r. (otwarcie ofert on-line), plik

19) pismo 42 z dnia 18.12.2020 r. (zawiadomienie o złożeniu odwołania wraz z kopią wniesionego odwołania), plik

20) pismo 43 z dnia 21.12.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

21)  pismo 46 z dnia 30.12.2020r., plik załącznik do pisma nr 46, plik

22) pismo 48 z dnia 13.01.2021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

23) pismo 49 z dnia 13.01.2021 r. , plik  załączniki do pisma 49 (kosztorysy excel) , plik

24) pismo 51 z dnia 26.01.2021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

25) pismo 52 z dnia  2.02.2021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

26) pismo 53 z dnia  9.02.2021 r. (zmiana SIWZ - OPZ), plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (12.02.21 r. godz. 13:00),  plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo 74 z dnia 30.04.21 r.) , plik

Nr postępowania ZP/5/PN/4/20
Tytuł Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
Wartość (limit) powyżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert 12-02-2021
Data ogłoszenia 22-09-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony