Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej - al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym Etap I - rozbudowa wiaduktów , w Warszawie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik

Ogłoszenie zmian z 19.10.2020 r. , plik    

Ogłoszenie zmian,  opublikowane 23.10.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 29.10.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian, opublikowane 03.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 05.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian, opublikowane 10.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian z 16.11.2020 r. , plik

Ogłoszenie zmian, opublikowane 20.11.2020 r., plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

formularz oferty z załącznikami, plik  

Jedz, plik

klucz publiczny, plik

wzór umowy z załącznikami, plik  oraz warunki realizacji kontraktu, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik  załączniki do opisu, plik

dokumentacja, plik

kosztorysy, plik

PYTANIA, ODPOWIEDZI 

1) pismo 1 z dnia 01.10.2020 r. , plik

2) pismo 2 z dnia 01.10.2020 r. , plik

3) pismo 3 z dnia 01.10.2020 r. , plik

4) pismo 4 z dnia 05.10.2020 r. , plik

załączniki do pisma nr 4 , plik

5) pismo 5 z dnia 09.10.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

6) pismo 29 z dnia 26.10.2020 r. , plik

7) pismo 30 z dnia 29.10.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

8) pismo 31 z dnia 30.10.2020 r. plik

załączniki do pisma nr 31: - kosztorys branży teletechnicznej, plik ; - wykaz planowanych inwestycji, plik  ; - projekt budowlany, plik

9) pismo 32 z dnia 05.11.2020 r. , plik

10) pismo 33 z dnia 05.11.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

11) pismo 34 z dnia 12.11.2020 r. , plik

załączniki do pisma nr 34, plik

12) pismo 35 z dnia 13.11.2020 r. , plik

załączniki do pisma nr 35, plik

13) pismo 36 z dnia 16.11.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

14) pismo 37 z dnia 20.11.2020 r. , plik

załączniki do pisma nr 37 , plik

 

 

 

Nr postępowania ZP/5/PN/4/20
Tytuł Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
Wartość (limit) powyżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert 07-12-2020
Data ogłoszenia 22-09-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony