Rozbudowa ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie.

Umowa zawarta w dniu 09.01.2020 r. z firmą: SKANSKA S.A. Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa na kwotę (brutto): 75.752.253,68 zł

Nr postępowania ZP/4/PN/3/19
Tytuł Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz przebudowa sieci wodociągowej: DN 150 w ul. Kłopotowskiego, DN 150 w ul. Okrzei i DN 100 w ul. Panieńskiej.
Wartość (limit) Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 €
Termin składania ofert 21-08-2019
Data ogłoszenia 25-06-2019
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony