Rozbudowa ul. Zdziarskiej oraz ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej i przewodów tłocznych.

Nr postępowania ZP/13/PN/11/20
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z: • rozbudową drogi powiatowej DP5581W – ulicy Zdziarskiej oraz rozbudową innej drogi publicznej – drogi gminnej 560117W – ulicy Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (budowa ZMID), • budową sieci kanalizacji ściekowej i przewodów tłocznych z uwzględnieniem nowego układu drogowego na skrzyżowaniu ulic Ostródzka – Zdziarska w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka (budowa MPWiK).
Wartość (limit) Powyżej 130 000 zł a nieprzekraczająca progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.
Termin składania ofert 13-07-2021
Data ogłoszenia 21-06-2021
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb