Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 ZP/2/PN/2/18

W dniu 21.11.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą SKANSKA S.A. Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa

Nr postępowania ZP/2/PN/2/18
Tytuł Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 oraz budowa magistrali wodociągowej DN 400 wraz z przewodami rozbiorczymi DN 150 i kanalizacji sanitarnej DN 160-600 w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński.
Wartość (limit) powyżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert 03-08-2018
Data ogłoszenia 18-04-2018
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony