Rozbudowa ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego.

Umowa zawarta w dniu 02.12.2019 r. z Wykonawcą Trakcja PRKiI S. A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Nr postępowania ZP/5/PN/4/19
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej i kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.
Wartość (limit) poniżej progu 5 548 000 euro
Termin składania ofert 07-08-2019
Data ogłoszenia 02-07-2019
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony