Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego

 

Umowa została zawarta w dniu 28 stycznia 2020 roku, z PHU SIMBUD Grzegorz Kuligowski , Józefosław ul. Osiedlowa  4A Piaseczno , na kwotę brutto: 249.631,37 zł.

 

Wykonanie remontu elewacji północno – wschodniej (szczytowej), południowo – zachodniej (szczytowej) i południowo – wschodniej (frontowej) wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie (drugie postępowanie).

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Siwz, plik

Formularz oferty z załącznikami, plik

Wzór umowy, plik  oraz  załączniki do umowy, plik 

Opis przedmiotu zamówienia, plik 

Dokumentacja projektowa, plik 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, plik 

Formularze kosztorysu do oferty, plik 

Informacja z sesji otwarcia ofert (04.12.2019 r. godz.: 10:30), plik

Pismo (14) z dnia 7 stycznia 2020 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, plik


Nr postępowania ZP/13/PN/9/19
Tytuł Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego
Wartość (limit) poniżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert 04-12-2019
Data ogłoszenia 19-11-2019
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony