Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego

 

Wykonanie remontu elewacji północno – wschodniej (szczytowej), południowo – zachodniej (szczytowej) i południowo – wschodniej (frontowej) wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.

 

OGŁOSZENIE

ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

formularz oferty z załącznikami, plik

wzór umowy , plik    załączniki do umowy , plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

Dokumentacja projektowa, plik

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, plik

Formularze kosztorysu do oferty, plik

 

Informacja z sesji otwarcia ofert (29.10.19 r. godz. 10:30), plik

 

Pismo (4) z dnia 12.11.2019 r. (unieważnienie postępowania), plik


Nr postępowania ZP/11/PN/7/19
Tytuł Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego
Wartość (limit) poniżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert 29-10-2019
Data ogłoszenia 14-10-2019
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony