Projekt przebudowy mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu.

W dniu 23.07.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Fasys Mosty Sp. z o.o. z Wrocławia, na kwotę brutto 478 470,00 zł.


Nr postępowania ZP/8/PN/5/19
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu.
Wartość (limit) Ponizej 221 000 euro
Termin składania ofert 03-01-2020
Data ogłoszenia 22-11-2019
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony