Projekt i Budowa kładki pieszo rowerowej łączącej Park Kępa potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, z dnia 13.09.2018 r. , plik 

pismo 1 z dnia 13.09.2018 r. (zmiana terminu składani i otwarcia ofert oraz warunków), plik

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, z dnia 19.09.2018 r., plik

pismo 2 z dnia 19.09.2018 r. (odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia oraz warunku), plik

Nr postępowania ZP/12/PN/11/18
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kładki pieszo – rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 27-09-2018
Data ogłoszenia 06-09-2018
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony