Projekt dla realizacji zadania: Modernizacja ciągu ulic Marsa - etap III

Umowa została zawarta w dniu 09.01.2018 r., z Wykonawcą Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk, na kwotę brutto: 832.710,00 zł

Nr postępowania ZP/16/PN/15/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – etap III
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 12-10-2017
Data ogłoszenia 01-09-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony