Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym


Plan postępowań w roku finansowym 2018