Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie

Nr postępowania ZP/12/PN/8/19
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
Wartość (limit) Powyżej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 euro
Termin składania ofert 27-12-2019
Data ogłoszenia 26-11-2019
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony