Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie

Nr postępowania ZP/15/PN/14/18
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
Wartość (limit) poniżej progu 221 000 euro
Termin składania ofert 12-10-2018
Data ogłoszenia 02-10-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony