Opracowanie projektu przebudowy Placu Narutowicza.

Nr postępowania ZP/9/PN/9/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji niezbędnych dla realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Placu Narutowicza.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-06-2017
Data ogłoszenia 04-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony