Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części.

Dot. Części 2 - tunel Wesoła Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

umowa została zawarta w dniu 18.01.2018 r.,

z firmą  TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

na kwotę brutto: 1.762.583,00 zł

 

 

Dot. Części 1  –  wiadukt Chełmżyńska - Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 9,420 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

umowa została zawarta w dniu 10.01.2018 r.,

z firmą  TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

na kwotę brutto: 797.040,00 zł

 

 

Dot. Części 3 - tunel Rembertów -Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn (km 11,750 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol).

umowa została zawarta w dniu 04.01.2018 r.,

z firmą  Schüßbler–Plan Ingenieurgesellschaft mbH , Sankt Franziskus Strasse 148, Düsseldorf 40470

na kwotę brutto: 1.510.440,00 zł

 

 

 

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części:

 Część 1) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 9,420 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

Część 2) Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła
i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

Część 3) Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn (km 11,750 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu, plik

ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu, plik

JEDZ , plik  (wersja edytowalna - pomocnicza, plik)

1. pismo (6) z dnia 23.05.2017 r. plik , załącznik do pisma , plik

2. pismo (7) z dnia 26.05.2017 r. plik , załącznik do pisma, plik

3. pismo (9) z dnia 05.06.2017 r. plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (08.06.2017 r. godz. 11:00), plik

Pisma dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) pismo (62) z dnia 03.10.2017 r. - część 1 - wiadukt Chełmżyńska, plik

2) pismo (63) z dnia 03.10.2017 r. - część 2 - tunel Wesoła , plik

3) pismo (64) z dnia 03.10.2017 r. - część 3 - tunel Rembertów, plik

Nr postępowania ZP/6/PN/6/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 08-06-2017
Data ogłoszenia 04-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony