Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec.

Umowa została zawarta w dniu 18.06.2018 r., z Wykonawcą: CertusVia Sp. z o.o. ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa, na kwotę brutto: 971.085,00 zł

Nr postępowania ZP/1/PN/1/18
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-03-2018
Data ogłoszenia 12-02-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony