Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska.

Umowa została zawarta w dniu 27.11.2018 r., z " JPPC Polska" Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 81 lok. 37 Warszawa, na kwotę brutto: 272.942,09 zł. Termin zakończenia:27.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu:

1) rondo Dmowskiego - zieleń, plik ; 2) Aleje Jerozolimskie - zieleń, plik ; 3) notatka, plik ; 4) nagrodzona praca, plik ; 5) rondo Dmowskiego - drogi rowerowe i przejścia, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (04.10.2018 r. godz. 12:00), plik

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, pismo nr 11 z dnia 08.11.2018 r. , plik

 

 

Nr postępowania ZP/19/PN/18/18
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Projektowanej 6 KD-L.
Wartość (limit) Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro
Termin składania ofert 04-10-2018
Data ogłoszenia 26-09-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony