Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.

Nr postępowania ZP/21/PN/20/18
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.
Wartość (limit) Powyżej progu 221 000 euro
Termin składania ofert 28-12-2018
Data ogłoszenia 20-11-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony