opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic Codzienna, Łokietka, Pratulińska

opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych  wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

JEDZ, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:pisma plik  rysunki, plik  analiza, plik

 

Informacja z sesji otwarcia ofert (23.05.2018r.) , plik

 

 

 

Nr postępowania ZP/3/PN/3/18
Tytuł opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-05-2018
Data ogłoszenia 17-04-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony