Opracowanie projektów dla realizacji zadania pn. Budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka Pratulińska

Umowa zawarta w dniu 26.09.2019 r. z Konsorcjum firm: LIDER - Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303 127/77, 01-470 Warszawa PARTNER – NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn na łączną kwotę 885 255,60 zł brutto

Nr postępowania ZP/3/PN/2/19
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
Wartość (limit) powyżej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 euro
Termin składania ofert 04-06-2019
Data ogłoszenia 29-04-2019
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony