Opracowanie koncepcji wielobranżowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Budowa terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu: zał. 1, plik ; zał. 2, plik ; zał. 3, plik

Pisma

1. pytanie - odpowiedź (pismo nr 3) z dnia 04.10.2018 r. , plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (10.10.2018 r.) , plik

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, pismo nr 7 z dnia 03.12.2018 r. , plik

 

 

Nr postępowania ZP/18/PN/17/18
Tytuł Opracowanie koncepcji wielobranżowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Budowa terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola”
Wartość (limit) Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro
Termin składania ofert 10-10-2018
Data ogłoszenia 26-09-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony