Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych – prace przygotowawcze”

Umowa została zawarta w dniu 25.06.2019 r., z firmą RAWAY Rafał Piotrowski , al. Stanów Zjednoczonych 51 z Warszawy, na kwotę brutto: 380.685,00 zł.

Termin zakończenia: 25.08.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ogłoszenie o zamówieniu, plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

oferta z załącznikami, plik

wzór umowy, plik ; załączniki do umowy, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu:

zał. nr 1, plik ;zał. nr 2, plik ; zał. nr 3, plik ; zał. nr 4, plik ; zał. nr 5, plik ; zał. nr 6, plik ; zał. nr 7, plik ; zał. nr 8, plik.

PISMA

pismo 3 z dnia 12.04.19 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

pismo 4 z dnia 15.04.19 r. (pytania odpowiedzi), plik , wersja edytowalna TOP, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (23.04.2019 r. godz. 10:30) , plik

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, pismo nr 20 z dnia 04.06.2019 r. , plik 

 


Nr postępowania ZP/1/PN/1/19
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych – prace przygotowawcze”.
Wartość (limit) Poniżej 221 000 euro
Termin składania ofert 23-04-2019
Data ogłoszenia 01-04-2019
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony