Nadzór nad robotami związanymi z budową ul. Czerniakowskiej - bis

Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis" w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, plik

załączniki:

JEDZ, plik

Opis Przedmiotu Zamówienia, plik

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Pismo z dnia 31.03.2017 r. , plik (wersja edytowalna, plik )

Informacja z otwarcia ofert, plik

Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017 r. ), plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/2/PN/2/17
Tytuł Nadzór nad robotami związanymi z budową ul. Czerniakowskiej - bis
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 11-04-2017
Data ogłoszenia 02-03-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony