Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III

W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa z Konsorcjum Firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. LIDER Polimex Mostostal S.A. PARTNER na kwotę brutto: 57 122 801,96 zł

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert 13.11.2020 r.  godz. 12:00

Nr postępowania ZP/4/PN/3/20
Tytuł Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa –Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III.
Wartość (limit) powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 euro
Termin składania ofert 13-11-2020
Data ogłoszenia 17-08-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony