dostawa komputerów - ZP/6/PN/3/16

Zakup i dostawa fabrycznie nowych 60 szt. stacji roboczych - komputerów  typu All In One dla pracowników Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

PYTANIA - ODPOWIEDZI

pismo z dnia 08.08.2016 r (ZMID-ZP.26.22.2016.MAS(4), plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo z dnia 26.09.2016 r. (ZMID-ZP.26.17.2016.MAS(18), plik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/6/PN/3/16
Tytuł Dostawa komputerów
Wartość (limit) poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert 18-08-2016
Data ogłoszenia 27-07-2016
Rodzaj Dostawy
Tryb Przetarg nieograniczony