Dokumentacja projektowa ul. Lazurowa odc. ul. Górczewska - Al. Obrońców Grodna.

Umowa zawarta w dniu 03.03.2021r.  z firmą: JPPC POLSKA Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 36, 04-555 Warszawa, na kwotę brutto: 385.700,01 zł

Nr postępowania ZP/8/PN/7/20
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo - Lazurowej) na odc. Ul. Górczewska – Al. Obrońców Grodna w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (trasa S8).
Wartość (limit) Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro
Termin składania ofert 18-01-2021
Data ogłoszenia 17-12-2020
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony