Dokumentacja projektowa ul. Lazurowa odc. ul. Górczewska - Al. Obrońców Grodna.

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert 18.01.2021 r.  godz. 11:00

Nr postępowania ZP/8/PN/7/20
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo - Lazurowej) na odc. Ul. Górczewska – Al. Obrońców Grodna w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (trasa S8).
Wartość (limit) Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro
Termin składania ofert 18-01-2021
Data ogłoszenia 17-12-2020
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony