Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - Al. Rzeczypospolitej.

Proszę o zapoznanie się z modyfikacjami systemu miniPortal, informacje pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu

Identyfikator postępowania miniPortal: ad6de908-3896-4733-bb54-05c45207ee75

Nr postępowania ZP/11/PN/9/20
Tytuł Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
Wartość (limit) Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 euro
Termin składania ofert 31-08-2021
Data ogłoszenia 18-12-2020
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony