Opracowanie koncepcji oraz projektu wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Budowa terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola”

Nr postępowania ZP/11/PN/10/18
Tytuł Opracowanie koncepcji oraz projektu wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Budowa terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola”
Wartość (limit) poniżej wyrażonej w złotych równowartosci kwoty 221 000 euro
Termin składania ofert 04-09-2018
Data ogłoszenia:
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej