Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

W dniu 2 września 2009r. została podpisana umowa  o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-00 dla projektu "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem, Miastem Stołecznym Warszawa. W/w umowa została zmieniona: Aneksem nr...

Czytaj więcej