Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Osoby poszukujące pracę zapraszamy do sprawdzania ogłoszeń dotyczących rekrutacji na wolne stanowiska w ZMID:

http://zmid.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/default.htm


Lista plików do pobrania dla osób ubiegających się o pracę


Zarządzenie Nr 69/2010

Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w dniu  10.05.2010 r. wprowadził "Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych". Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

Regulamin naboru