Odszkodowania za uszkodzenie pojazdu

Informacje dla ubiegających się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na terenach inwestycji ZMID

Osoby ubiegające się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu na terenie inwestycji prowadzonych przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych powinny złożyć w kancelarii ZMID przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie następujące dokumenty:

  • pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania,
  • dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu, a w szczególności opis przyczyny uszkodzenia pojazdu (kształt, rodzaj i wymiar przeszkody),
  • kserokopie dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy,
  • fotografie z miejsca zdarzenia (w przypadku ich wykonania),
  • informację o wysokości żądanego odszkodowania oraz dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia np. kosztorys niezbędnej naprawy, oryginały rachunków,
  • informację, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco,
  • protokół pokolizyjny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji lub Straży Miejskiej.