Dane teleadresowe

ul. Sokratesa 15
01-909 Warszawa

tel. 22 569-14-00
fax 22 569-14-01

godziny pracy: 8:00 – 16:00

e-mail: zmid@zmid.waw.pl *

NIP: 527-257-68-34
REGON: 141 467 266

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 


Rzecznik prasowy

tel. 22 569-14-22 /23
e-mail: rzecznik@zmid.waw.pl *


Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Jaroń-Wypustek
e-mail: iod@zmid.waw.pl


Skargi i wnioski

Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00 (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

Spotkania odbywają się w siedzibie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt e-mail: zmid@zmid.waw.pl lub telefonicznie pod numer 22 569-14-02 (sekretariat).

Umawiając się na spotkanie prosimy o określenie tematu spotkania.


Komórka organizacyjnaNumer telefonu
Kancelaria - operator centrali 22 569-14-00, 22 569-14-82
Wydział Organizacyjno-Prawny 22 569-14-39, 22 569-14-52
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych 22 569-14-09
Wydział Zamówień Publicznych 22 569-14-26, 22 569-14-27
Wydział Kadr i Płac 22 569-14-17
Wydział Przygotowania Inwestycji

22 569-14-96, 22 569-14-79,
22 569-14-46

Wydział Realizacji Inwestycji 22 569-14-67, 22 569-14-70

Zespół ds. Nieruchomości

22 569-14-35, 22 569-14-37
Wydział Finansowo-Księgowy 22 569-14-29, 22 569-14-18
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 22 569-14-88, 22 569-14-90
Zespół Planowania i Budżetu 22 569-15-07
Zespół Informatyki 22 569-14-91, 22 569-15-03