Anna Piotrowska

Dyrektor

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją budowa dróg i ulic, podyplomowych studiów planowania i zagospodarowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania w budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała m.in. stanowisko Dyrektora Biura Drogownictwa Urzędu Miasta st. Warszawy (2005-2006 r.), oraz w latach 2006-2008 p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Od 2008 r. kieruje Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych.

 

Maciej Bartosiński

Główny Księgowy 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1983 r.) oraz podyplomowych studiów z rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej (1997 r.).
Dotychczas pełnił między innymi funkcję Zastępcy Głównego Księgowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (1995-2005 r.) oraz od 2006 r. Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Miejskich.

Schemat organizacyjny ZMID