Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest jednostką budżetową miasta podlegającą pod względem organizacyjnym i finansowym prezydentowi Warszawy. Powstał 1 lipca 2008 r. w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich.

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania ZMID


Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Anna Piotrowska

 

Zastępca Dyrektora

Piotr Smoczyński

p.o. Zastępcy Dyrektora

Dariusz Mosak

Główny Księgowy

Maciej Bartosiński

 

 


Schemat organizacyjny ZMID