OGŁOSZENIE o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska - ul. Gościniec oraz ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bana

Na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy...

Czytaj więcej