Żegańska, Zwoleńska - budowa tunelu pod torami PKP

Żegańska, Zwoleńska - budowa tunelu pod torami PKP

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wawer i obejmuje ulice Zwoleńską i Żegańską na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej.

ZAKRES PRAC

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 830 m, z czego 560 m po nowym śladzie.

W ramach inwestycji:

  • w ciągu projektowanego odcinka wybudowany zostanie tunel o długości ok. 80 m, zastępujący istniejący przejazd przez tory w poziomie terenu,
  • powstaną dwa podziemne przejścia dla pieszych - pod torami kolejowymi i obiema jezdniami ul. Patriotów oraz w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer,
  • zaprojektowany został nowy przebieg ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej. Na tym fragmencie jezdnia poprowadzona jest szerokim łukiem po stronie północnej po terenie mniej intensywnie zabudowanym. Na dalszym odcinku, do ul. Pożaryskiego, przebieg jezdni wraca w ślad istniejący,
  • wybudowane zostaną ronda na skrzyżowaniach z ul. Mrówczą i ul. Dworcową, a istniejące rondo na skrzyżowaniu z ul. Pożaryskiego będzie przebudowane.

Istniejące odcinki ul. Zwoleńskiej od ul. Mrówczej do ul. Patriotów i ul. Żegańskiej od ul. Szpotańskiego do ul. Dworcowej będą służyły jako połączenia nowych jezdni z istniejącymi ulicami znajdującymi się wzdłuż torów kolejowych. Ich funkcją będzie obsługa zlokalizowanych w tym rejonie posesji.

WYKONAWCA

Strabag

TERMIN REALIZACJI

11.2014 - 11.2016

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość prac budowlanych - 87 mln zł.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone