Wołoska - budowa drugiej jezdni

Wołoska - budowa drugiej jezdni

Inwestycja położona jest na terenie dzielnicy Mokotów i umożliwi wyeliminowanie ostatniego wąskiego gardła w ciągu ulicy Wołoskiej, która łączy okolice Służewia i Służewca ze Starym Mokotowem.

Budowa drugiej jezdni na odcinku od ulicy Wiktorskiej do Bagażowej pozwoli uniknąć krzyżowania się drogi z torowiskiem tramwajowym, a także zwiększy przepustowości skrzyżowań z ulicami Racławicką i Odyńca oraz Woronicza. W ramach przebudowy powstaną także chodniki, drogi dla rowerów oraz zatoki przystankowe. Dzięki uporządkowaniu terenu wzdłuż ulicy Wołoskiej, mieszkańcy zyskają wygodny ciąg pieszy pozwalający dotrzeć na Pole Mokotowskie.

Długość przebudowywanej ulicy to około 1200 m. Prace związane z realizacją inwestycji prowadzone będę w większości w nowym korytarzu drogowym, poza istniejącą jezdnią.

Zgodnie z obowiązującą prognozą finansową m.st. Warszawy, środki finansowe umożliwiające realizację inwestycji przewidziana są na lata 2014-2015.

Inwestycję zakończono w maju 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone