Wilanowska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Sobieskiego

Wilanowska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Sobieskiego

Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy Mokotów polegała na wybudowaniu jezdni północnej al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do Doliny Służewieckiej, remoncie jezdni południowej, przebudowie skrzyżowania al. Wilanowskiej z Sobieskiego, budowie ścieżek rowerowych, chodników, drogi serwisowej, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych oraz regulacji Potoku Służewieckiego.

Po przebudowie obie jezdnie mają po 7 m szerokości i dodatkowe pasy do skrętu na skrzyżowaniach. Jezdnie oddziela pas zieleni. W ramach inwestycji wybudowano również odcinek al. Rzeczypospolitej o długości ok. 90 m, stanowiący południowy wlot przebudowywanego skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego.

Po południowej stronie al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Karczocha do ul. Nałęczowskiej bis powstały brakujące fragmenty jezdni serwisowej, obsługującej przyległe osiedla.

Ścieżka rowerowa biegnie po północnej stronie al. Wilanowskiej na całej długości projektowanego odcinka oraz po stronie południowej, na długości ok. 100 m, od Doliny Służewieckiej do ul. Fosy.

W ramach inwestycji wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach: al. Wilanowskiej i ul. Karczocha, al. Wilanowskiej i ul. Nałęczowskiej bis, al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego oraz na przejściu dla pieszych na wysokości osiedla Arbuzowa.

Ostatnie prace w postaci nasadzenia drzew zostaną zrealizowane jesienią 2010 roku.

Umowę na przebudowę ulicy podpisano 16 października 2008 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Pol - Aqua S.A. i Budownictwo Drogowe Altkom z Ukrainy. Koszt inwestycji to 51, 5 mln złotych.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone