Waryńskiego - budowa ścieżki rowerowej

Waryńskiego - budowa ścieżki rowerowej

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Śródmieście i polega na budowie drogi dla rowerów o długości około 1200 m i szerokości 2 m. Zakres prac obejmuje część zachodnią pasa drogowego ulicy Waryńskiego na odcinku od ul. Batorego do Pl. Konstytucji oraz pas drogowy al. Armii Ludowej na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Mokotowskiej. Droga będzie stanowiła przedłużenie funkcjonującej już drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej i umożliwi połączenie z istniejącą drogą dla rowerów biegnącą wzdłuż ul. Batorego.

Budowany odcinek będzie miał nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.

W rejonie przystanku autobusowego Metro Politechnika droga rowerowa spowoduje zwężenie jezdni ul. Waryńskiego do 20 m. Szerokość ta umożliwi wytyczenie na jezdni 6 pasów ruchu o szerokości 3,3 m.

Na rondzie Jazdy Polskiej przewidziana jest przebudowa wysp kanalizujących ruch. Pozwoli to na wytyczenie drogi rowerowej oraz ustawienie nowych sygnalizatorów.

W związku z budową konieczne jest wykonanie następujących prac:

 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 • przebudowa latarni oświetlenia ulicznego
 • przebudowa wpustów odwodnienia drogi
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ul. Polną i al. Armii Ludowej
 • przebudowa jezdni ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Polnej
 • budowa drogi dla rowerów
 • przebudowa i remont chodników w zakresie inwestycji
 • zmiana stałej organizacji ruchu

Prace wykonuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Planowany termin oddania całej inwestycji do użytku to jesień 2014 r.

Inwestycja została oddana do użytku w sierpniu 2015 r.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone