Trakt Lubelski - rozbudowa na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej

Trakt Lubelski - rozbudowa na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Wawer. Trakt Lubelski stanowi historycznie jeden z najstarszych szlaków komunikacyjnych na terenie Warszawy. Jezdnia na odcinku przeznaczonym do przebudowy ma nawierzchnię asfaltową - zdegradowaną i będącą w złym stanie technicznym. Brak odwodnienia ulicy powoduje tworzenie się na nawierzchni licznych zastoisk wody. Droga nie jest wyposażona w zatoki autobusowe - autobusy komunikacji miejskiej korzystają z przystanków usytuowanych na jezdni. Znajdujący się po wschodniej stronie ulicy chodnik dla pieszych również wymaga przebudowy a ruch rowerowy, który odbywa się na jezdni, ma zostać skierowany na drogę rowerową.

ZAKRES PRAC

Inwestycja ma objąć:

 • budowę nowej jezdni (stara nawierzchnia zostanie rozebrana) o długości około 1800 m, kategorii ruchu KR 5, o szerokości od 7,0 m do 10,5 m,
 • przebudowę chodnika po stronie wschodniej,
 • budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę pięciu skrzyżowań, w tym trzech skrzyżowań typu rondo,
 • budowę parkingów zlokalizowanych w pobliżu boiska i placu zabaw,
 • przebudowę istniejących wjazdów i budowę nowych wjazdów,
 • budowę kładki dla ruchu pieszego i rowerowego na kanale melioracyjnym (Rowie Miedzeszyńskim),
 • budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z azylami na środku jezdni,
 • budowę odwodnienia w postaci sieci kanałów i przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącego w ulicy kanału ogólnospławnego,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego w miejscach tego wymagających,
 • założenie zieleni ulicznych wypełniającej pas drogowy.

WYKONAWCA

Balzola Polska Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

12.2018- 06.2020

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych -23 577 696,95 zł

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone