Świętokrzyska - rewitalizacja ulicy

Świętokrzyska - rewitalizacja ulicy

Inwestycja w dzielnicy Śródmieście polega na przebudowie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Tamka do al. Jana Pawła II.

Pierwszy etap modernizacji obejmuje odcinek ulicy od Nowego Światu do ul. Tamka. Na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Kopernika oraz ul. Kopernika i Tamki zbudowane zostaną ronda. Poprawią one bezpieczeństwo ruchu i ułatwią włączania się z ulic dotychczas podporządkowanych. Wyspy centralne rond, a także miejsca i zatoki postojowe, będą wykonane z granitowej kostki kamiennej. Wzdłuż jezdni pojawią się także kamienne krawężniki, powstanie nowy chodnik z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm, a także nowe drogi rowerowe.

Wykonawcą prac przy rewitalizacji ulicy Świętokrzyskiej jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Całość ma być gotowa jesienią 2014 r.

Pierwsza część inwestycja została oddana do użytku w listopadzie 2014 r., a cała inwestycja w grudniu 2015 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone