Strażacka - budowa ulicy

Zadanie polegało na wybudowaniu połączenia drogowego między dzielnicami Rembertów i Targówek, służącego jako alternatywa dla przeciążonych połączeń ulicami Łodygowa - Chełmżyńska oraz Grochowska - Targowa. Wybudowane połączenie nie tylko znacznie skróciło odległość i czas potrzebny do przemieszczenia się z jednej dzielnicy do drugiej, ale przyczyni się również do rewitalizacji poprzemysłowych terenów Targówka Fabrycznego.

W ramach zadania wybudowana została droga asfaltowa o przekroju jednojezdniowym, po jednym pasie ruchu w każdą ze stron, z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym. Przy okazji budowy tej drogi wymieniono instalację, którą dostarczany jest gaz do okolicznych domów. Przed przystąpieniem do budowy z terenu inwestycji wywieziono kilkadziesiąt ton śmieci, w tym znaczne ilości odpadów toksycznych.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone